Nạp Tiền

XÁC NHẬN

Quý khách vui lòng thực hiện chuyển khoản vào số tài khoản dưới đây để nạp tiền

 Số tiên nạp ít nhất là 300.000vnd

Ngân hàng: VPBank Việt Nam Thịnh Vượng

STK: 0384082818

Chủ tài khoản: Vò Đực Trưởng

Nội Dung Chuyển: Tên đăng nhập